Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Đánh giá: 0.00/10 bởi 0 người.

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Tác giả: Đại Quả Lạp

Thể loại: Truyện Ngôn Tình , Truyện Xuyên Không

Tình trạng: Đang cập nhật

Nguồn: Sưu tầm

Kim Điển Sử tức điên: "Bọn không biết điều! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng ta cũng không cần tốn nhiều nước bọt, trực tiếp phóng hỏa, không tin không ép bọn chúng ra!"
Củi cùng dầu hỏa tối qua vẫn còn, chỉ cần một cái mồi lửa, lập tức cả tiểu viện đều cháy hết.

Chủ bộ do dự nói: "Như vậy không được đâu, Dương Huyện lệnh vẫn còn ở bên trong, nếu phỏng hoả, vạn nhất Dương Huyện mất mạng thì làm sao bây giờ?"
Kim Điển Sử: "Vậy thì tiến thẳng vào!"
Huyện thừa nhíu mày: "Vạn nhất đối phương chó cùng rứt giậu giết Dương Huyện lệnh thì sao đây?"
Kim Điển Sử không kiên nhẫn được nữa: "Thế này không được, thế nha cũng không được, vậy các ngươi nói xem nên làm như nào?"
Cả ba người nhìn nhau.

5 Chương mới cập nhật truyện Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Danh sách chương Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng